ZASADY BUDOWANIA STRUKTUR ZESPOŁOWYCH warsztat zaawansowany

Idea

Warsztat jest adresowany do osób, które w drodze rozwoju zawodowego chciałyby się przygotować do roli osoby tworzącej zespół i zarządzającej nim lub znalazły się w sytuacji, w której muszą tej roli się podjąć. Wychodzimy z założenia, że to jaki jest zespół i w jaki sposób pracuje powinno zależeć od jego szefa. Doświadczenie pokazuje jednak, że szefowie zespołów często skupiają się na wykonywaniu zadań i realizacji celów, a „zespół” tworzy się niejako sam. Nasze podejście do kształtowania zespołu zakłada:

  • ze strony lidera – znaczenie indywidualnego stylu bycia szefem zespołu na kształt zespołu
  • ze strony członków zespołu – znaczenie poczucia przynależności do zespołu każdej z osób

Każdy zespół jest inny. Zależy to od wielu czynników: indywidualnych cech szefa zespołu, osób, które w nim się znajdują, kultury organizacyjnej firmy, okoliczności biznesowych. Naszym celem jest pokazanie drogi, która zakłada znaczącą rolę szefa i jego wizji zespołu na kształt i sposób pracy zespołu. Wychodzimy z założenia, że zespół utworzony zgodnie z indywidualnym stylem szefa zespołu i jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb osób w zespole, osiąga najlepsze efekty biznesowe.

W trakcie warsztatu poszerzysz wiedzę o:

  • zasadach funkcjonowania zespołów
  • znaczeniu poczucia przynależności do zespołu dla realizacji celów zespołu
  • rolach zespołowych
  • komunikacji w zespole
  • zasadach podziału obowiązków
  • odpowiedzialności za cele zespołowe